Firma BS-Build servis spol. s r.o. je ryze česká firma, která vznikla již v červenci roku 1992. Předmětem činnosti společnosti je výstavba průmyslových staveb, komerčních objektů, občanské a bytové výstavby, rekonstrukce a regenerace objektů. Dále se zabýváme zateplováním budov, výrobou a montáží ocelových konstrukcí, těžkých svařenců, opláštěním hal, kovoobráběním, zemními pracemi, logistikou. Vlastíme také velkou a malou manipulační techniku a stavební stroje.

Již několik let úspěšně rozvíjíme integrovaný systém řízení pro všechny své stavebně podnikatelské činnosti a získali jsme certifikáty, které prokazují shodu systému řízení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN 3834:2006 (výroba ocelových konstrukcí). Soustavně uplatňujeme soubor opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který zahrnuje zejména kvalifikované posouzení všech profesionálních rizik ve společnosti. Dlouholetá tradice firmy a tým zkušených pracovníků, zvláště odborných řemesel dávají záruku úspěšného a kvalitního dokončení stavby s garancí.

Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, zaměstnanců a vlastníků a současně přispívat k rozvoji celého regionu.

Naší vizí a cílem je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb. Našim dalším cílem je komplexní, kvalitní a rychlá péče o svěřené objekty, a spokojenost zákazníků. Tyto cíle realizujeme dlouhodobou a cílevědomou spolupráci se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci naší společnosti.

Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentálního profilu firmy a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Zlepšujeme ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, předcházení znečištění životního prostředí, hygienické aspekty při realizaci činností a zakázek, bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečné užití našich služeb a zajišťujeme a vyžadujeme dodržování právních požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům.V neposlední řadě také disponujeme stavebně montážním pojištěním a pojištěním odpovědnosti až do limitu konkrétního díla.

Firma BS - Reality servis spol. s r.o.,
vznikla v červnu roku 2011 odštěpením od firmy BS - Build servis spol. s r.o.
Předmětem činnosti této společnosti jsou pronájmy a prodeje komerčních a nekomerčních prostor,
prodej pozemků a stavebních parcel pro výstavbu.

Více na: www.bsrealityservis.cz

 
 

webdesign by Lewest.cz